Статті

17/10/2019 Рекомендації щодо розробки шкали рівнів впливу на бюджет при оцінці закупівлі лікарських засобів в Україні

Фармакоекономіка

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС

УДК 615.2/3(477)
DOI https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.3.10402
Рекомендації щодо розробки шкали рівнів впливу на бюджет при оцінці закупівлі лікарських засобів в Україні

Олещук О.М. (1, 3), Думенко Т.М. (2), Піняжко О.Б. (1, 2), Романенко І.М. (1, 2), Клименко М.М. (1, 2), Топачевський О.А. (1), Лелека М.В. (2)

1 Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів, 2 Державний Експертний центр МОЗ України, Київ, 3 Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ISSN 2312-0967. Фармацевтичний часопис. 2019. № 3

14/01/2019 Звіт експертної оцінки ЛЗ за методом «fast track» щодо можливості включення їх до Національного переліку основних ЛЗ

Процедура «fast track» передбачала лише аналіз наявності високих показників клінічної ефективності та безпеки ЛЗ, підтверджених даними доказової медицини.

Результати проведення Експертним комітетом аналізу клінічної ефективності та безпеки ЛЗ були опубліковані на офіційному сайті Експертного комітету 1 серпня 2017 року.

04/01/2019 Про Національний перелік основних лікарських засобів

Робота Експертного комітету забезпечить подальший прозорий відбір, ефективних, безпечних та економічно доцільних лікарських засобів, що необхідні для забезпечення першочергових потреб медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я для досягнення високої якості медичної допомоги.