Участь Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України в конференції Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR у Варшаві (ISPOR Warsaw)

Участь Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України в конференції Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR у Варшаві (ISPOR Warsaw)

27-28 березня 2019 року вперше у Центральній та Східній Європі відбулася конференція Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR у Варшаві на тему «Управління спільною оцінкою медичних технологій, державними закупівлями та справедливе ціноутворення: розуміння засновані на доказових даних та практичні рекомендації» (Navigating Joint HTA, Procurement, and Fair Pricing — Evidence-Based Insights and Practical Recommendations»).

Широкий європейський масштаб конференції об’єднав понад 200 експертів з Європейської комісії, профільних міністерств, регіональних та міжнародних агентств з оцінки медичних технологій (далі-ОМТ), науковців, індустрії та пацієнтів для розгляду актуальних питань політики охорони здоров’я в Європі.

Учасниками Української делегації були представники різних зацікавлених сторін, а саме Міністерство охорони здоров’я України, профільні організації з ОМТ в Україні – Департамент з оцінки медичних технологій ДП Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України (далі- ДЕЦ МОЗ), Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ (далі – Експертний комітет), науковці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, вітчизняні та іноземні виробники лікарських засобів.

Експертний комітет на конференції представляли Олександра Олещук, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, голова Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів; члени експертного комітету –  Ореста Піняжко, кандидат фармацевтичних наук, директор Департаменту оцінки медичних технологій ДЕЦ МОЗ України, президент Українського відділу ISPOR, регіональний радник конференції ISPOR Warsaw; Олександр Топачевський, директор консалтингової компанії Digital Health Outcomes® (Київ), Ірина Романенко, начальник відділу оцінки економічної ефективності лікарських засобів Департаменту оцінки медичних технологій ДЕЦ МОЗ  України.

Ключові напрями української політики у сфері регулювання фармацевтичного ринку в рамках конференції презентував профільний заступник міністра охорони здоров’я України, професор Роман Ілик.

Український відділ Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR організував Українське засідання, яке було включено в офіційну програму конференції. Цей форум під назвою «Національна фармацевтична політика в Україні: реалізація та майбутні напрямки» («National pharmaceutical policy in Ukraine: implementation and future directions») відбувся 27 березня 2019 року та викликав особливий інтерес учасників. З привітальним словом виступила виконавчий директор ISPOR Ненсі Берг (Nancy Berg) та Ореста Піняжко, президент Українського відділу ISPOR.

Із англомовними доповідями на Українському засіданні виступили:

 • Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров’я України, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького із презентацією на тему «Національна політика забезпечення лікарськими засобами в Україні»;
 • Марцін Чех, РhD, MD, MBA, екс-заступник міністра охорони здоров’я Польщі – «Національна політика забезпечення лікарськими засобами в Польщі– короткострокова та довгострокова перспектива»;
 • Олександра Олещук, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, голова Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів –  «ОМТ імплементація в Україні: Національний перелік основних лікарських засобів  у розробці та на практиці»;

 • Ореста Піняжко, кандидат фармацевтичних наук, директор департаменту ОМТ ДЕЦ МОЗ України, член Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів, президент Українського відділу ІSPOR з 2017 р.  – «Спільна ОМТ з перспективи країн Центральної та Східної Європи: рушійна сила для потенційної співпраці?»);
 • Ольга Заліська, професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, засновник Українського відділу ІSPOR – «Розбудова кадрового потенціалу у економіці охорони здоров’я: поточний стан та нові можливості (результати опитування»;
 • Олександр Топачевський, член Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів, директор консалтингової компанії Digital Health Outcomes® (Київ) – «Нові напрямки у  політиці ціноутворення на лікарські засоби в Україні»;

 • Інна Іринчина, кандидат економічних наук, доцент Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана – «Запуск програми MBA в охороні здоров’я в Україні»);
 • Вікторія Доброва, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри клінічної фармакології з  фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету (Харків) – «Ефективна система дослідження біоеквівалентності як важливий інструмент доступних та якісних лікарських засобів в Україні»;
 • Олег Сяркевич, кандидат фармацевтичних наук, MBA, член наглядової ради ПАО «Фармак» – «Центр уваги на український фармацевтичний ринок з фокусом на біосиміляри»;
 • Оксана Макогонська, кандидат фармацевтичних наук, начальник комерційного відділу компанії «Servier» в Україні – «Доступ до інноваційних лікарських засобів в Україні»;
 • Наталя Бабак, менеджер з доступу до ринку ТОВ «Рош Україна» – «Доступ до інноваційних лікарських засобів в Україні».

В Українському засідання взяли участь українські та міжнародні експерти: Рабія Кахведжі (Rabia Kahveci), старший технічний радник проекту USAID/SAFEMed (Київ); Юлія Малишевська, заступник директора департаменту ОМТ ДЕЦ; Марина Дудлей, начальник відділу оцінки клінічної ефективності лікарських засобів департаменту ОМТ ДЕЦ; Інна Масленчук, асистентка заступника міністра охорони здоров’я України; Марина Бучма, директор по роботі з органами державної влади фармацевтичної компанії «Тева Україна»; Володимир Педько, компанія ТОВ «Рош Україна»; Інна Маркус, співробітник з питань політики в сфері охорони здоров’я Американської торговельної палати в Україні; Юлія Чамова (Julia Chamova), директор Глобальної мережі ISPOR у країнах Європи, Середнього Сходу та Африки; Річард Вілке (Richard Willke), PhD, головний науковий співробітник ISPOR; Фінн Борлум Кристенсен (Finn Borlum Kristensen), професор, міжнародний консультант з ОМТ; Мацей Невада (Maciej Niewada), професор, президент Польського відділу ISPOR; Джоана Ліс (Joanna Lis), член ради директорів ISPOR; Берталан Немет (Bertalan Nemeth), президент Угорського відділу ISPOR; Кетрін Ореллана (Katherine Orellana), адміністратор ISPOR.

Навчальні симпозіуми першого дня конференції включали панельну дискусію щодо доступу пацієнтів до інноваційних лікарських засобів та ролі при цьому угод керованого доступу (Improving Patient Access to Innovative Cancer Therapies: The Role of Managed EntryAgreements). Доповідачі: Luka Vončina, Croatia; Tim Wilsdon, United Kingdom; Denis Vujicic, Poland; Stanimir Hasardzhiev, Bulgaria; Francis Arickx, Belgium. Наступна навчальний симпозіум був не менш актуальним, адже стосувався теми імплементації політики щодо біосимілярів для підвищення доступу до високовартісних біопрепаратів у країнах Центральної та Східної Європи (The Implementation of Sustainable Biosimilar Policies to Increase Access to Biological Medicinesin CEE Countries). Доповідачі: Rok Hren, Slovenia; András Inotai, Hungary; Marcin Czech, Poland; Maarten Van Baelen, Slovakia. На третьому навчальному симпозіуму експерти з Угорщини (Zoltán Kaló; István Bitter; Bertalan Németh) презентували мультидисциплінарні підходи у зниженні незадоволеної потреби при лікування шизофренії (Multi-Disciplinary Approaches to Address the Unmet Need in Schizophrenia).

Другий день конференції «Управління спільною ОМТ, державними закупівлями та справедливе ціноутворення: розуміння засновані на доказових даних та практичні рекомендації» («Navigating Joint HTA, Procurement, and FairPricing — Evidence-Based Insights and Practical Recommendations») був присвячений розгляду питань обігу та оцінки лікарських засобів у країнах Центральної та Східної Європи.

Пленарні засідання та сесії були майданчиком для отримання практичних знань та обміну досвідом щодо використання оцінки медичних технологій:

 • Сесія 1: Співставлення доказів для реєстрації лікарських засобів та для відшкодування у країнах Центральної та Східної Європи (Aligning evidence requirements for drug authorization and coverage – CEE countries insights.).

На засіданні обговорювалися питання щодо переваг спільного використання наукових рекомендацій запропонованих Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) та організаціями з ОМТ в Європі, включно Європейської мережі оцінки технологій охорони здоров’я (EUnetHTA).

Доповідачі: Tomáš Tesař, PharmD, Slovakia; Zbigniew J. Krol, Poland; Maggie Galbraith, France; Pero Draganić, Croatia; Francis Atrickx, Belgium.

 • Сесія 2: Дані про стан здоров’я: від кількості до якості через взаємодію (Health data, and health data, and more health data: from quantity to quality through cooperation).

На сесії обговорювалися питання підходів всебічного, ефективного та стійкого використання даних про стан здоров’я в системах охорони здоров’я (для фармакоекономічних досліджень, включно) у країнах Європи.

Доповідачі: Wim Goettsch, Netherlands; Guenka Petrova, Bulgaria; Jose Valverde, European Commission; Janusz Cieszynski, Poland; Alexaner Berler, Greece.

 • Сесія 3: Оцінка медичної техніки і виробів медичного призначення та закупівля – ефективний доступ у країнах з обмеженим бюджетом (Medical device assessment and procurement – fair and efficient access in countries with limited health budgets).

На сесії обговорювалися питання про вдосконалення методології та підходів в оцінці виробів медичного призначення у країнах з обмеженим бюджетом.

Доповідачі: Rok Hren, Slovenia; Claudia Wild, Austria; Bence Takács, Hungary; Richard Charter, Switzerland.

 • Сесія 4: Наскільки далеко ми можемо піти? Загальний шлях в клінічній оцінці, генерація даних, а також закупівлі та переговори про ціни – SWOT аналіз (How Far Can We Go? Finding a Common Way in Clinical Evaluation, Data Generation, and Joint Procurement and Pricing Negotiations)

На сесії обговорювалися питання про сильні та слабкі сторони, можливості та загрози спільного підходу у оцінці вартості, закупівель та ціни переговорів, що впливають на доступ до технологій охорони здоров’я в Європі.

Доповідачі: Iga Lipska, Poland; Marcin Czech, Poland; Stanimir Hasardzhiev, Bulgaria; Andrzej Rys, European Commission.

Таким чином, участь у конференції Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR є вагомим фактором забезпечення ефективного впровадження оцінки медичних технологій в Україні в діяльності профільних організацій – Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України та Департаменту з оцінки медичних технологій ДЕЦ МОЗ України.

Олександра Олещук

Ореста Піняжко

Ірина Романенко

Олександр Топачевський

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *