Експертний Комітет з відбору і використання основних лікарських засобів

Про нас

Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів (далі Експертний комітет) – це постійно діючий дорадчий орган Міністерства охорони здоров’я України для здійснення оцінки технологій охорони здоров’я в Україні і ефективного використання фінансових ресурсів відповідно до кращої практики в розвинених країнах світу. Завданням Експертного комітету є комплексна оцінка цільової популяції, порівняльної ефективності (результативності), безпеки, економічної доцільності і впливу на бюджет лікарських засобів з метою їх включення до Національного переліку основних лікарських засобів (далі – Національний перелік). Окремим завданням Експертного Комітету є розробка переліку пріоритетних захворювань і станів в Україні.

Принципи роботи

Експертний комітет керується принципами доказової медицини та застосовує методи оцінки технологій охорони здоров’я (англ. HTA-Health technology assessment) для прозорого процесу прийняття управлінських рішень. Це міждисциплінарний процес, який узагальнює інформацію про цільову популяцію, порівняльну клінічну ефективність, економічну доцільність, вплив на бюджет та інші фактори (соціальні, етичні та правові аспекти використання медичних технологій).

Склад комiтету

Комітет складається із спеціалістів вузького профілю таких напрямків: епідеміологія, клінічна фармакологія, фармаконагляд, статистика, ціноутворення на лікарські засоби, фармакоекономіка, економічне моделювання і прогнозування, юриспруденція в охороні здоров’я. 

Наші партнери